Sodara2, menginap semalam di kamar Astri –mantan adik kos di Jurangmangu yang sekarang jadi kaya adik sendiri– ternyata membawa berkah. Saya menemukan selembar undangan yang unik banget, amat sangat Njawani. Dari luar udah tercium tuh bau2 Jawanya, gambar wayang plus ornamen2 gebyok gitu. Nah yang lebih unik tuh isinya, totally bahasa Jawa !! Wah .. Bisa jadi ide niy ..

Ini dia undangannya ( sekali lagi maap, bukan dalam bentuk foto tapi ditulis ulang, coz saya ngga bawa flash disk untuk nyimpen fotonya ) ..

Ngayokjakarta, Oktober 2008

Bismillahirrohmanirrokhim ..

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nambut Silaning Akrami

Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, SH. ( Putri Bpk. B. Wiharjo / Ibu Yunitri, Ketanggungan, Ngayokjakarta )

kaliyan

Hery Wahyu Wibowo, SE., M. Bus. ( Putra Bpk. Edy Suharto / Ibu Temuwatie, Ngalangan, Ngaglik, Sleman )

Dhaup Suci :

Dinten : Minggu Kliwon, Suryo Kaping : 19 Oktober 2008, Wanci Tabuh : 09.30 WIB, Mapan ing Ketanggungan, Ngayokjakarta

Winantu Sagunging Pakurmatan,

Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Minggu Kliwon, Suryo Kaping : 19 Oktober 2008, Wanci Tabuh : 12.00 – 14.00 WIB, Mapan ing Gedung Madu Chandya, Ngayokjakarta

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya

Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur Taklim Kula,

Keluarga Bpk. Edy Suharto/Ibu Temuwatie

Keluarga Bpk. B. Wiharjo/Ibu Yunitri

Agnes & Hery

Wew .. Keren kan ?! Hwehehehe .. Lumayan lah buat referensi, siapa tau pengin nguri2 kebudayaan sendiri, salah satunya lewat undangan pernikahan. Tapi binun ya, ngga ngerti artinya. Hahaha .. 🙂

ps : thanks buat Astri, Mba Agnes & Mas Hery ( sori nyomot undangannya ). Oh iya, undangan ini dibuat di Natural Wedding Card, Jl. Juminahan 24A Yogya ( 0274 ) 554741.

Iklan